Jaarverslag 2012

 • Jaarverslag 2012.

 • Samenwerking.

 • Samenwerking is voor een museum erg belangrijk. Dit jaar zijn er regelmatig bijeenkomsten geweest met de kunstenaars van galeries in Workum (KiW) en met Beeldenstad Workum (BSW). De eerste twee weekenden van mei werd “Kunst in Workum” gehouden. De bezoekers konden kennis maken met de kunst, de kunstenaars en de kunstinstellingen in deze stad. Het mooie weer trok veel bezoekers. Ook ons museum was hierbij betrokken. Daarnaast werd er samengewerkt met Museumregister Fryslân, Tresoar in Leeuwarden en de abdij van Egmond. Deze laatste vooral i.v.m. de wisseltentoonstelling “Monnikenwerk”.

  Schenkingen. We ontvingen diverse schenkingen o.a.: Van Tiny de Jong diverse archief stukken en een armbandje o.a. via Wim Bakker uit Workum. Een bijbel via de fam. Graafsma Schilderij met kruisbeeld van de fam.Holt uit Beuningen Stola en Doeken van fam.J.Bouma,eerder in het bezit van kapelaan de Bree. Schilderij “De peinzende monnik” van M. Brenninkmeyer uit Heerenveen. Missaal van Mevr. J. Scholtens uit Dokkum. Kaarten van het interieur van de St.Werenfriduskerk en de Waag in Workum van de heer M.Elgersma uit Oudega 21 Afbeeldingen van Jezus Christus van de fam. Corbier uit Joure. Boek “En de tijd stond even stil….”van de fam. Hofstad uit Terborg. Bidprentje van pastoor Yntema, een kruisje en een button van de kloosterorde Dominicanen via Mevr. K.Bouma. Regelmatig krijgen we ook verzoeken om voorwerpen in bruikleen aan te nemen. Dit doen we niet, omdat wij dan jaren zorg(verzekering, ruimte) dragen voor deze objecten en de eigenaar deze direct kan terug vragen.

  Wisselexpositie. In samenwerking met de abdij van Egmond en Tresoar in Leeuwarden is de expositie “Monninkenwerk”gehouden. Ook veel vrijwilligers van ons museum hierbij een steentje (kloostermop) bijgedragen. Op vrijdag 27 april 2012 werd deze geopend door emiritus Pastoor Jan Romkes van de Wal, voorheen pastoor in de parochies van Workum, Bolsward, Makkum en Witmarsum. De bezoekers die kwamen waren enthousiast. Helaas waren er dit jaar weer minder bezoekers. De teller bleef staan op 1911. Gissen naar de oorzaken is moeilijk. Is het de economische crisis, het niet aanspreken van het thema van de tentoonstelling? We weten het niet. Wel is bekend dat veel musea minder bezoekers ontvangen.

  Financiën. Ondanks de tegenvallende bezoekersaantallen werd dit jaar met positief saldo afgesloten.

  Bestuur. Eind 2011 is afscheid genomen van de heren Piet Postma (penningmeester) en Eeuwe Riemersma (secretaris) In januari 2012 zijn Coby Wesselius – Stellingwerf (penningmeester ) en Diet Albersen (secretaris) in hun plaats benoemd. Beide heren Postma en Riemersma hadden al eerder zullen aftreden, maar er waren tot dan toe geen kandidaten. Zij hebben dus langer hun functie uitgeoefend. Waarvoor hartelijk dank! In mei 2012 gaf het bestuurslid de heer D. Nijenhuis te kennen dat hij geen lid meer van het bestuur kon zijn, wegens privé-omstandigheden. In zijn functie wordt niet voorzien. Begin november werd afscheid genomen van de heer Anton Visser, voorzitter van het Museum Kerkelijke Kunst. Hij is sinds 2004 bestuurslid geweest. Als voorzitter volgt de heer Bouwe Rijpma hem op.

  Vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers schommelt tussen de 40 en 50 personen. Van een aantal vrijwilligers is afscheid genomen. Zij kregen een attentie voor hun jarenlange inzet voor het museum. Op woensdag 7 november was er in de Brouwershof in Workum een middag voor hen. Mevrouw Loeki Langendoen uit de Pol van “Het Tweede Lichtje” verzorgde een lezing over kaarsen en maakte met de aanwezigen een kaars. Na afloop werd er geborreld, waarna er een warm buffet was. Deze bijeenkomst viel erg in de smaak omdat veel vrijwilligers elkaar nooit zien.

  Diversen. Naast het samenstellen van de wisselexpositie waren er nog meer zaken waar aandacht aan besteed werd. Genoemd wordt o.a. het opnieuw herijken van ons museum om een geregistreerd museum te blijven. De gemeente gaat nog meer bezuinigen op kunst en cultuur, en ook wij ontkomen daar niet aan. In december 2012 kwam er een nieuw concept beleidsplan voor kunst en cultuur, dat in het nieuwe jaar in de raadsvergadering komt. Afwachten voor ons én spannend! Het digitale tijdperk wordt ook in ons museum steeds belangrijker. Alle gegevens moeten tegenwoordig digitaal worden aangeleverd. Veel post komt inmiddels digitaal binnen. En ook de uitgaande post is vaak digitaal. Dit scheelt veel papierwerk en kosten.