Welkom bij ons museum

Museum kerkelijke kunst is door een aantal oorzaken in 2017 niet geopend

=== Naast het teruglopend aantal bezoekers, de afname van het aantal vrijwilligers en mede daardoor de financiële zorgen, heeft het bestuur besloten om het Museum in zijn huidige vorm niet voort te zetten Er wordt op dit moment echter gewerkt aan een doorstart van het museum. Voor de laatste informatie omtrent het museum en de doorstart wordt verwezen naar de vernieuwde website: pastoorjanningmuseum.nl.===

RIS/fiscaal nummer van Museum Kerkelijk Kunst is : 8053.13.023