Welkom bij ons museum

Museum kerkelijke kunst Wisseltentoonstelling 2016

“Vormen van troost”. In beelden en objecten van Mieke Edelman – Houtsma en andere cursisten ziet u hoe mensen een verlies van een kind, partner, ouder, of geliefde vorm geven. Mieke begon hiermee toen hun dochter en haar vriend bij een verkeersongeluk om het leven kwamen.

De Workumer Kamer

Deze kamer bevond zich in de 18e eeuw in een huis aan het Súd in Workum. De wanden van deze kamer zijn voorzien van tegeltableaus met voorstellingen van de vier jaargetijden. Er zijn ongeveer 1500 tegels!

De Nanning Hendrik Bulthuis collectie

De heer Bulthuis restaureerde in het begin van de vorige eeuw platbodems en Friese jachten. Op deze schepen moest ook vaak het snijwerk vervangen of gerestaureerd worden. Zo bekwaamde hij zich met een guts, beitel én een scherp aardappelschilmesje in de scheepssierkunst. Diverse houtsnijbeelden van zijn hand zijn te zien op de boven etage.

Poppenhuis “De spintol”

Het poppenhuis is eigenlijk een verzameling van meerdere poppenhuizen. Alle voorwerpen en menselijke figuren zijn gemaakt door vrijwilligers in en rond het dorpje Exmorra. Hier was het poppenhuis voorheen ook te zien. In dit grote poppenhuis zijn o.a. een Hindelooperkamer, slaapkamers, huiskamers, een café een kelder en een w.c. te zien.

De Janning kapel

Hein Janning was van 1965 tot 1980 pastoor in Workum. Daarnaast was hij kunstschilder en verzamelaar van kerkelijke kunst. In de Janning kapel staat een prachtige hout gesneden koorbetimmering , die hij vanuit een kapel uit het voormalig Oost-Duitsland naar Workum bracht.

Religieuze voorwerpen uit de katholieke kerk

Op de boven verdieping bevinden zich o.a. miskelken, monstransen, doopschalen, bidstoelen, bijbels, wijwaterbakjes, rozenkransen , misgewaden, kruisbeelden enz.

St. Werenfriduskerk

Via het Museum kunt u ook een bezoek brengen aan de prachtige St.Werenfriduskerk. De kerk en de pastorie (waar nu het museum is)zijn gebouwd onder leiding van architect A.Tepe. De kerk heeft de vorm van pseudo-basiliek. In de kerk ziet u rijke versierselen van beeldhouwwerken ( o.a. de preekstoel) De gebrandschilderde ramen scheppen vaak een mooie sfeer.

Museum kerkelijke kunst

Aan het Noard te Workum in de pastorie naast de R.K. Sint Werenfriduskerk. Het museum wordt gerund door een groep 40 vrijwilligers.

Het museum is geopend van 1 mei tot en met 15 september van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen het hele jaar door na afspraak het geheel bezichtigen. Jaarlijks wordt er een wissel-expositie ingericht en men vindt dan ook steeds iets nieuws in het museum.

Al met al is het Museum kerkelijke kunst Workum een bezoek waard!