Geschiedenis

Geschiedenis van de St.Werenfriduskerk.

Na de reformatie was er geen vaste plaats waar de katholieken tezamen konden komen. Het was veel te gevaarlijk om een eigen kerkruimte te hebben.

Er werd bij de mensen in hun eigen woning een viering gehouden.

Pas in het midden van de 17' eeuw ontstonden de eerste schuilkerken.

Ook voor Workum werd bij Branbueren een vaste kerkgelegenheid ingericht, de helft van een boerenschuur, deze ging echter in 1665 in vlammen op.

Het werd tijd om in Workum een kerkje te bouwen en wel op het Noard .

In 1680 was het schuilkerkje klaar, het bood plaats aan 250 personen.

In 1696 kreeg het kerkje de naam Sint Werenfridus.

In 1753 kwam er een nieuw kerkgebouw.

1796 kerkgebouw vergroot. 1851 kerk nogmaals vergroot.

 • 1877 Onder architekt A.Tepe wordt de tegenwoordige kerk en pastorie gebouwd.(ook werden twee klokken
  • geplaatst met een klokje uit het oude kerkje.)
 • 1883 werden de zijaltaren gekocht.
 • 1886 het Adema-orgel geplaatst en in de loop der jaren gebrand-schilderde ramen toegevoegd.
 • 1949 nieuwe klokken in de toren. (de oude klokken zijn in de oorlog omgesmolten door de Duitsers voor
  • munitie.)
 • 1952 herdenking 75 jaar parochiekerk. (geschenk verhoging priesterkoor.)
 • 1965 kerk en toren in een periode tot 1972 gerestaureerd.
 • 1977 herdenking 100 jaar parochiekerk.
 • 1996 extra fundering onder de toren duurde drie jaar door tegenslagen.
 • 2001 in juli begonnen met de grote restauratie van kerk en pastorie.
 • 2003 november kerk geheel gerestaureerd. (priesterkoor uitgebreid.)

  bord_kerk.jpg