Bestuur

 • Museum kerkelijke kunst te Workum uitgaande van de Pastoor Janning Stichting. De samenstelling van het huidige bestuur is per januari 2016 als volgt:
  • Voorzitter Bouwe Rijpma
  • Secretaris Diet Albersen
  • Penningmeester Cobie Wesselius-Stellingwerff
  • Lid Margreth Eikens, namens de familie van wijlen pastoor Janning
  • Lid Wim Bootsma
  • Lid Jan Marko Silvius
  Nieuwe bestuursleden worden aangezocht door het zittende bestuur.