Doelstelling

Museum kerkelijke kunst te Workum uitgaande van de Pastoor Janning Stichting

De doelstelling

a. De collectie van het Museum kerkelijke kunst tentoonstellen, beheren, onder-

  • zoeken en uitbreiden.

b. Het uitbreiden van de collectie door een goed verzamelbeleid.(Zie hoofdstuk

  • 4, verzamelbeleid).

c. Het toegankelijk maken van de collectie door inventarisatie, registratie, docu-

  • mentatie, publicatie en presentatie.

d. Het verstrekken van informatie met betrekking tot de collectie. e. Het mogelijk maken van bezichtiging van de St.Werenfriduskerk.

Met deze doelstellingen voldoet het museum aan de ICOM- definitie, die luidt: 2.

Een museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, behoudt en presenteert voor doel- einden van studie, educatie en genoegen.

Door de Stichting Het Nederlands Museumregister is sinds 9 april 2010 voor opnieuw een periode van tenminste vijf jaren aan het museum het certificaat “Geregistreerd Museum” toegekend.