Jaarrekening 2014

Balans per

31-dec

2014

2013

2014

2013

Roerende goederen

274.200

274.200

Kapitaal

281.642

288.340

Vorderingen

1.226

1.819

Voorzieningen

gen €

52.281

48.281

Liquide middelen

58.497

62.409

Te betalen posten

posten €

0.000

1.807

333.923

338.428

333.923

338.428

Toelichting op de balans

Roerende goederen:

Kunstcollectie in eigendom

75.800

Kunstcollectie Bulthuis

30.000

Vitrines

160.000

Missaal

2.500

Tegels

5.900

274.200

Vorderingen:

Omzetbelasting

1.026

St.Stadsburgerweeshuis

200

1.226

Liquide middelen:

Rabo betaalrek.

792

Rabo P.J.S.

8.110

ING

3.082

Kas

47

Rabo Bulthuis

46.466

58.497

Kapitaal:

Balans per 31-12-2013

288.340

Exploitatie-saldo

-6.698

281.642

Voorzieningen:

Computergest. Vitrines

39.031

Bijschrijving

4.000

43.031

Fonds vaandels/ reserv.expositie

9.250

52.281

Exploitatie rekening

2014

2013

Schenking M. Bulthuis

10.000

10.000

Bezoekers tentoonstelling etc.

5.087

3.864

Verkoop artikelen

19

250

Subsudie Gemeente

2.639

2.672

Rente Bulthuis

1.533

1.043

Giften

700

1.189

Rente rabo

632

801

Sponsoring rabo

0

300

St. Stadsburgerweeshuis

200

290

v.Aarle, schenking

0

5.000

Totale ontvangsten

20.810

25.409

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - -

Voorzieningen

4.000

9.000

Verzekeringen

2.056

2.558

Huur

3.750

3.000

Energiekosten

2.897

702

Reclame/advertentiekosten

1.173

1.239

Gemeentelijke belasting

152

154

Onderh.inventaris/beveiliging

2.365

2.041

Contrib./abonnementen

488

334

Kleine materialen

116

2.461

Kantoormiddelen/telefoon

370

562

Onkosten expositie

7.737

1.457

Diversen, onkosten vrijwilligers

2.201

1.523

Inkopen

0

1.340

Bankkosten

203

193

Totale uitgaven

27.509

26.564

Exploitatie resultaat

-6.698

-1.155

Begroting

2015

2016

Schenking Bulthuis

10.000

10.000

Bezoekers expositie etc.

4.000

4.000

Verkoop artikelen

250

200

Subsidie Gemeente

2.650

2.639

Rente Bulthuis

1.100

1.000

Rente rabo

600

450

Giften

200

100

Totale ontvangsten

18.800

18.389

Voorzieningen

4.000

4.000

Verzekeringen

2.000

2.000

Huur

3.500

3.750

Energiekosten

1.800

3.000

Reclame/advertentiekosten

1.100

1.100

Gemeentelijke belasting

160

160

Onderh.inventaris/beveiliging

2.500

2.500

Contrib./abonnementen

350

350

Kleine materialen

660

700

Kantoormiddelen/telefoon

460

400

Onkosten expositie

2.500

2.500

Diversen, onkosten vrijwill.

3.000

3.000

Bankkosten

160

200

Totale uitgaven

22.190

23.660

Negatief exploitatie resultaat

3.390

5.271