Jaarrekening 2013

Balans per

31-dec

2013

2012

2012

2011

Roerende goederen

274.200

274.200

Kapitaal

288.340

289.495

Vorderingen

1819

648

Voorzieningen

gen €

48.281

39.281

Liquide middelen

62.409

55.357

Te betalen posten

posten €

1.807

1429

338.428

330.205

338.428

330.205

Toelichting op de balans

Roerende goederen:

Kunstcollectie in eigendom

75.800

Kunstcollectie Bulthuis

30.000

Vitrines

160.000

Missaal

2.500

Tegels

5.900

274.200

Vorderingen:

Omzetbelasting

1819

Liquide middelen:

Kas

39

ING

1.617

Rabo betaalrek.

308

Rabo P.J.S.

19.398

Rabo Bulthuis

41.047

62.409

Kapitaal:

Balans per 31-12-2011

289.495

Exploitatie-saldo

-1.155

288.340

Voorzieningen:

Computergest. Vitrines

35.031

Bijschrijving

4.000

39.031

Fonds vaandels

9.250

48.281

Te betalen posten:

Verzekeringen

1.807

Exploitatie rekening

2013

2012

Schenking M. Bulthuis

10.000

10.000

Bezoekers tentoonstelling etc.

3.864

4.801

Verkoop artikelen

250

1.017

Subsudie Gemeente

2.672

2.672

Rente Bulthuis

1.043

564

Giften

1.189

790

Rente rabo

801

746

Sponsoring rabo

300

400

St. Stadsburgerweeshuis

290

245

Diversen

5.000

0

Totale ontvangsten

25.409

21.235

- - - - - - - - - - - - -

- - - -

- - - -

Voorzieningen

9.000

4000

Verzekeringen

2.558

1.450

Huur

3.000

2.850

Energiekosten

702

693

Reclame/advertentiekosten

1.239

1.856

Gemeentelijke belasting

154

147

Onderh.inventaris/beveiliging

2.041

3.563

Contrib./abonnementen

334

334

Kleine materialen

2.461

216

Kantoormiddelen/telefoon

562

234

Onkosten expositie

1.457

1.429

Diversen, onkosten vrijwilligers

1.523

1.564

Inkoopfonds

1.340

0

Bankkosten

193

220

Totale uitgaven

26.564

18.556

Positief exploitatie-resultaat

-1.155

2.679

Begroting 2014

Schenking Bulthuis

10.000

Bezoekers expositie etc.

3.500

Verkoop artikelen

275

Subsidie Gemeente

2.672

Rente Bulthuis

1.000

Rente rabo

750

Giften

700

Totale ontvangsten

18.897

Voorzieningen

4.000

Verzekeringen

2.500

Huur

3.000

Energiekosten

750

Reclame/advertentiekosten

1.500

Gemeentelijke belasting

160

Onderh.inventaris/beveiliging

3.000

Contrib./abonnementen

350

Kleine materialen

775

Kantoormiddelen/telefoon

600

Onkosten expositie

1.600

Diversen, onkosten vrijwill.

2.100

Bankkosten

250

Totale uitgaven

20.585

Negatief exploitatie resultaat

1.688