Jaarrekening 2012

Balans per

31-dec

2012

2011

2012

2011

Roerende goederen

274.200

274.200

Kapitaal

289.495

286.816

Vorderingen

648

969

Voorzieningen

gen €

39.281

35.281

Liquide middelen

55.357

46.928

Te betalen posten

posten €

1.429

0

330.205

322.097

330.205

322.097

Toelichting op de balans

Roerende goederen:

Kunstcollectie in eigendom

75.800

Kunstcollectie Bulthuis

30.000

Vitrines

160.000

Missaal

2.500

Tegels

5.900

274.200

Vorderingen:

Omzetbelasting

648

Liquide middelen:

Kas

48

ING

1.334

Rabo betaalrek.

1.431

Rabo P.J.S.

17.008

Rabo Bulthuis

35.536

55.357

Kapitaal:

Balans per 31-12-2011

286.816

Exploitatie-saldo

2.679

289.495

Voorzieningen:

Computergest. Vitrines

31.031

Bijschrijving

4.000

35.031

Fonds vaandels

4.250

39.281

Te betalen posten:

Verzekeringen

1.429

Exploitatie rekening

2012

2011

Schenking M. Bulthuis

10.000

10.000

Bezoekers tentoonstelling etc.

4.801

5.345

Verkoop artikelen

1.017

1.709

Subsudie Gemeente

2.672

2.672

Rente Bulthuis

564

408

Giften

790

429

Rente rabo

746

722

Sponsoring rabo

400

0

St. Stadsburgerweeshuis

245

0

Diversen

0

1.770

Totale ontvangsten

21.235

23.055

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - -

Voorzieningen

4.000

0

Verzekeringen

1.450

2.497

Huur

2.850

2.850

Energiekosten

693

970

Reclame/advertentiekosten

1.856

3.911

Gemeentelijke belasting

147

186

Onderh.inventaris/beveiliging

3.563

751

Contrib./abonnementen

334

1.862

Kleine materialen

216

0

Kantoormiddelen/telefoon

234

0

Onkosten expositie

1.429

0

Diversen, onkosten vrijwilligers

1.564

2.420

Inkoopfonds

0

1.542

Bankkosten

220

0

Totale uitgaven

18.556

16.989

Positief exploitatie-resultaat

2.679

6.066

Begroting 2013

Schenking Bulthuis

10.000

Bezoekers expositie etc.

3.500

Verkoop artikelen

500

Subsidie Gemeente

2.672

Rente Bulthuis

500

Rente rabo

650

Giften

300

Totale ontvangsten

18.122

Voorzieningen

4.000

Verzekeringen

1.500

Huur

3.000

Energiekosten

750

Reclame/advertentiekosten

1.800

Gemeentelijke belasting

150

Onderh.inventaris/beveiliging

4.000

Contrib./abonnementen

350

Kleine materialen

300

Kantoormiddelen/telefoon

250

Onkosten expositie

1.500

Diversen, onkosten vrijwill.

2.000

Bankkosten

250

Totale uitgaven

19.850

Negatief exploitatie resultaat

1.728